Peter Kosturko

Renčova 17
621 00 Brno

IČO: 686 49 819
DIČ: CZ7308309470

Bankovní spojení: 670100-2208643047/6210 (mBank)

+420 775 733 154
kosturko@atlas.cz

Odborný dodavatel ZELENÁ ÚSPORÁM i NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Kontaktujte nás

počítadlo.abz.cz

Cena za dílo

Cena za dílo se odvíjí od konkrétní cenové cenové nabídky. Tato je vždy individuální.

Každá zakázka je naceňována zvlášť, na základě osobní návštěvy, vlastního zaměření a projednání konkrétních požadavků s investorem.

Vypracování cenové nabídky je v případě realizace díla ZDARMA!

Cena za dílo je vždy účtována dle skutečně provedených prací!

 

 

CENA VÝKOPOVÝCH PRACÍ 

 
 

TEREX - SCHAEFF (3,7t) - lžíce 40cm, 60cm, 120cm - hydraulická svahovací lžíce, bourací kladivo

 

hodinová sazba:     600,-Kč/hod. (pro stálé zákazníky 500,-Kč/hod.)

s bouracím kladivem      850,-Kč/hod.

 
 

přesun stroje:        1 - 20 km    500,-Kč    + 25Kč za každý další započatý km

                            

 
 

KONTEJNEROVÉ VOZIDLO MAN (10t) - náklad 6t

 

hodinová sazba:        500,-Kč/hod. 

doprava:                     20,-Kč/km

 
 
 

Auto + bagr = zvýhodněná cena

 
 
 
 

ZÁKLADOVÉ DESKY NA KLÍČ

Cena: od 1450,-Kč/m2

 
 
              

PRODEJ KAMENIVA 5t

písek - 1.500,-Kč       

kamenivo oblázky frakce 8/16 - 2.200,-Kč    

kamenivo oblázky frakce 16/32 - 2.300,-Kč

kamenivo lomové  frakce 16/32, 32/64 - 2.550,-Kč 

(podklad pro zámkové dlažby)
 

výše uvedené ceny jsou vč. dopravy!

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada za veškeré zemní práce probíhá DENNĚ a v HOTOVOSTI (není-li smluvně stanoveno jinak).

Dílo je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele a v případě neuhrazení celé částky anebo nerespektování platebních podmínek, může zhotovitel provedené dílo znehodnotit! Uzavřením objednávky prací (ať již ústně nebo písemně) objednatel stvrzuje souhlas s výše uvedenými platebními podmínkami.